برگزاری همايش معرفی قابلیت‌های محصولات داس‌لاجر در شركت فولاد كاوه تيكمه‌داش

گزارش تصویری

daslager (1)

•••
daslager (2)

•••

daslager (3)

•••

daslager (4)

•••

daslager (5)

•••

daslager (6)

•••
daslager (7)