رولربرینگ های سوزنی کف گرد

رولبرینگ های سوزنی کف گرد

رولربرینگ های سوزنی کف گرد

رولربرینگ های سوزنی کف گرد

 رولربرینگ های سوزنی کف گرد Needle roller thrus bearings 
این برینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بارهای ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولربرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت می توانند متحمل شوند.
برینگ شامل واشر محفظه Housing washer، واشر شافت Shaft washer و مجموعه قفسه و غلتک هاست. می توان مجموعه قفسه و غلتک ها را فقط با یک واشر کفی Thrust washer بکار برد و این در حالتیست که محل قرار برینگ از سختی و صافی سطح کافی برخوردار باشد.
واشرهای برینگ Bearing washers
همانگونه که در مورد رولربرینگ های استوانه ای کفگرد گفته شد، می توان به جای استفاده از واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیار دار race way washers و واشرهای کفی Thrust washers استفاده نمود. واشرهای شیاردار از جنس فولاد کرومی سخت کاری شده هستند. شیار آنها پرداخت شده و بقیه سطوح ماشینکاری شده اند.
در مواردیکه دقت به هم مرکز بودن واشرها، زیاد مورد نیاز نباشد، می توان از این نوع واشرها به عنوان واشر شافت و محفظه استفاده نمود.
واشر کفی معمولاً ضخامت بسیار کمی داشته 1mm و از جنس فولاد فنر است. این نوع واشرها نیز می توانند به جای واشر محفظه یا شافت بکار برده شوند.
در این رولربرینگ ها، می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washers و دو سری مجموعه قفسه و غلتک رولربرینگ را دو طرفه کرد که بار محوری را از دو طرف متحمل شود. در رولربرینگ های کف گرد سوزنی هیچ نوعی ناهمراستایی مجاز نیست.
قفسه رولربرینگهای سوزنی کف گرد فولادی و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای 120ºc توانایی کارکرد دارد.
در قطعاتی که با رولربرینگ تماس مستقیم دارند Associated components مسائلی نظیر دارا بودن زاویه درست نیست به محور شافت و حالت یکنواخت داشتن (پله ای نبودن) از اهمیت خاصی برخوردار است.
در صورت عدم استفاده از واشرهای محفظه و شافت، سختی سطحی که مجموعه قفسه و غلتک ها بر روی آن قرار می گیرد باید بین 58 HRC الی 64 HRC بوده و زبری سطح از m µ0.2 بالاتر نباشد (Ra<0.2 m). درجه سختی پایین تر به منزله افت ظرفیت تحمل بار مجموعه خواهد بود.
هدایت شعاعی مجموعه قفسه و غلتک ها بخصوص در سرعتهای بالا ضروریست.
بار حداقل Minimum load
جهت اجتناب از بروز خطاهائی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود، رولربرینگ باید همیشه تحت یک حداقل بار قرار داشته باشد که مقدار آن از این رابطه محاسبه می شود:

Fam=0.0005 Co
حداقل بار شعاعی Fam=N
بار استاتیکی مبنا (N)، که در جداول مشخصات رولربرینگ داده می شود .
اگر وزن قطعات مجاور برینگ بهمراه نیروهای خارجی به مقدار فوق الذکر نرسید، باید به طریقی نظیر استفاده از فنر این نیرو را بر برینگ اعمال نمود.
بار دینامیکی معادل رولربرینگ Equivalent dynamic bearing load
Fa نیروی محوری است P=Fa
بار استاتیکی معادل رولربرینگ Equivalent static bearing load
Fa نیروی محوری است Po=Fa