کاربردهای بلبرینگ

بلبرینگ در چه مواقعی استفاده می‌شود؟

بارهای عمودی و محوری می توانند از طریق بلبرینگ های جاسازی شده یا جاسازی نشده منتقل شوند. بلبرینگ جاسازی شده عموما برای شفت های متوسط یا بزرگ استفاده می شود و می تواند دماهای بالای عملیاتی را تحمل نماید. بلبرینگ های جاسازی نشده، شفت را فقط بصورت عمودی پشتیبانی می کند و در عین حال جابجایی محوری را در داخل محفظه امکان پذیر می نماید.