نصب و پیاده کردن بلبرینگ

چه کنیم تا بلبرینگ عمر طولانی داشته باشد؟

کارکرد خوب یک بلبرینگ همچنین به نحوه نصب یا پیاده کردن آن بستگی دارد. این کار بایستی با در نظر گرفتن نوع و اندازه بلبرینگ، ابزارهای مناسب برای عملیات نصب و بالعکس و نیز اجرای فنی این کارها بستگی دارد. از آنجا که بلبرینگ ها قطعات ظریف و حساسی هستند بایستی جابجایی، انبار و نصب آن ها با دقت صورت بگیرد. برخی ملاحظات برای کار با بلبرینگ ها عباتند از:

1- انبار نمودن بلبرینگ ها در بسته بندی اصلی خودشان و در قفسه های ویژه باید انجام گیرد، در یک جای خشک با حرارت مابین 18 الی 20 درجه سانتی گراد بالای صفر و حداکثر 60% درجه رطوبت.

2- جابجایی دستی بلبرینگ ها حین انبار نمودن بایستی بدقت انجام پذیر و یا حین عملیات نصب آن ها باید دقت شود بسته بندی اصلی آن ها آسیب نبیند.

3- فقط می بایستی زمان نصب از بسته بندی اصلی شان خارج شوند.

4- از آنجا که اجزای بلبرینگ خیلی حساس هستند نبایست در معرض هیچگونه پلیسه، تراشه یا ضربه ای قرار گیرند.

5- نبایست بهیچوجه آن ها را شست.