روغنکاری بلبرینگ

چگونه بلبرینگ‌ها را روغنکاری کنیم؟

عملیات ایمن و نیز با عمر طولانی به نوع و میزان روغنکاری بلبرینگ ها و نیز به روش روغنکاری آن ها بستگی دارد. روغن کاری بلبرینگ ها بدلایل مختلفی مورد نیاز است از جمله: کاهش اصطکاک میان اجزای غلتک ها و مسیر رفت و آمد آن ها، اطمینان از حفاظت از بلبرینگ ها در برابر خوردگی، کاستن حدالمقدور از سر و صدای ایجاد شده در حین کار کردن بلبرینگ ها و ….